Virodhi Shabad in Punjabi - Study95

 Virodhi Shabad in Punjabi :

Punjabi Grammer , Virodhi Shabad in Punjabi , Opposite Meaning of Word. Opposite Meaning of Word in Punjabi. Virodhi Shabad in Punjabi List.  Opposite Words in Punjabi.

Opposite words in Punjabi


Virodhi Shabad in Punjabi :-


ਉੱਚਾ   -  ਨੀਵਾਂ

ਉੱਠਣਾ  - ਬੈਠਣਾ

ਅਮੀਰ  - ਗਰੀਬ

ਆਮ  - ਖਾਸ

ਅਸੀਸ  -  ਸਰਾਪ

ਆਦਿ  -  ਅੰਤ

ਹਾਨੀ  -  ਲਾਭ

ਰਾਤ  -  ਦਿਨ

ਧਨੀ  -  ਕੰਗਾਲ

ਆਪਣਾ  -  ਪਰਾਇਆ

ਆਉਣਾ  -  ਜਾਣਾ

ਆਮਦਨ  -  ਖਰਚ 

ਇੱਧਰ  -  ਉੱਧਰ

ਇਮਾਨਦਾਰ  -  ਬੇਈਮਾਨ

ਸਵਰਗ  -  ਨਰਕ

ਸਿੱਧਾ  - ਪੁੱਠਾ

ਸੁੱਕਾ  -  ਗਿੱਲਾ

ਸਹੀ  -  ਗਲਤ 

ਸਸਤਾ  -  ਮਹਿੰਗਾ


ਸਰਦੀ  -  ਗਰਮੀ

ਨੇੜੇ  -  ਦੂਰ

ਅੱਜ  -  ਕੱਲ

ਸਫ਼ੇਦ  -  ਕਾਲਾ

ਗੂੜਾ  - ਫਿੱਕਾ

ਉਸਤੱਤ  -  ਨਿੰਦਿਆ

ਗੁਪਤ  -  ਪ੍ਗਟ

ਮਿੱਠਾ  -  ਕੌੜਾ

ਸਾਫ  -  ਗੰਦਾ

ਤੱਤਾ  -  ਠੰਡਾ

ਵੇਚਣਾ  -  ਖਰੀਦਣਾ


ਜਾਗਣਾ  -  ਸੋਨਾ

ਆਰੰਭ  -  ਅੰਤ

ਕੱਚਾ  -  ਪੱਕਾ

ਮੁੰਡਾ  -  ਕੁੜੀ


ਹੱਸਣਾ  -  ਰੋਣਾ

ਭਲਾ  -  ਬੁਰਾ

ਪੁਰਾਣਾ  -  ਨਵਾਂ

ਅੱਗੇ  -  ਪਿੱਛੇ


ਤੇਜ਼  -  ਹੌਲੀ

ਡਰੂ  -  ਨਿਡਰ

ਸੰਝ  -  ਸਵੇਰ

ਵਿਰਲਾ  -  ਸੰਘਣਾ

ਮੰਦਾ  -  ਚੰਗਾ

ਭੁੱਖਾ  -  ਰੱਜਿਆ

Opposite Words in Punjabi

ਵਿਸਥਾਰ  -  ਸੰਖੇਪ

ਭੁੱਲਣਹਾਰ  -  ਅਭੁੱਲ

 ਮਾਲਕ  -  ਨੌਕਰ

ਧੁੱਪ   -   ਛਾਂ

ਅੰਨ੍ਹਾ  -  ਸੁਜਾਖਾ

ਹੌਲਾ  -  ਭਾਰਾ


ਠੱਗ  -  ਸਾਧ

ਜਿੱਤ  -  ਹਾਰ

ਨਰੋਆ  -  ਰੋਗੀ

ਝੱਲਾ  - ਸਿਆਣਾ

ਮਿੱਤਰ  -  ਵੈਰੀ

ਆਕਾਸ਼  -  ਪਾਤਾਲ

ਨਫ਼ਰਤ  -  ਪਿਆਰ

ਏਕਤਾ  -  ਫੁੱਟ

ਏਕ  -  ਅਨੇਕ

ਖੁਸ਼ੀ  -  ਗ਼ਮੀ

ਆਸ਼ਾ  -  ਨਿਰਾਸ਼ਾ

ਸੱਜਣ  -  ਦੁਸ਼ਮਣ

ਮਹਿੰਗਾ  -  ਸਸਤਾ


ਛੋਟਾ  -  ਵੱਡਾ

ਜੱਸ  -  ਅਪੁੱਲੋਸ

ਟਿੱਬਾ  -  ਟੋਆ

ਟੁੱਟਾ  -  ਸਾਬਤ

ਟੁਰਨਾ  -  ਖਲੋਣਾ

ਜੋੜਾ  -  ਇਕੱਲਾਚਲਾਕ  -  ਸਿੱਧਾ

ਚੋਪੜੀ  -  ਰੁੱਖੀ

ਚੁੱਕਣਾ  -  ਰੱਖਣਾ

ਘਰੇਲੂ  -  ਬਜ਼ਾਰੀ

ਗੁਲਾਮੀ  -  ਆਜ਼ਾਦੀ

ਗੁਣ  -  ਅੌਗੁਣ


ਖਿਲਾਰਨਾ   -  ਸਮੇਟਣ

ਕਠੋਰ  -  ਨਰਮ

ਕਮੀਨਾ  -  ਸਾਊ

ਕੁਆਰੀ  -  ਵਿਆਹੀ


ਖਚਰਾ  -  ਭੋਲਾ

ਖਰਾ  -  ਖੋਟਾ

ਕਾਰੀਗਰ  -  ਅਨਾੜੀ

ਹਾਨੀ  -  ਲਾਭ

ਹਲਾਲ  -  ਹਰਾਮ

ਸ਼ਹਿਰੀ  -  ਪੇਂਡੂ

ਸਕਾ  -  ਮਤਰੇਆ

ਹਾੜੀ  -  ਸਾਉਣੀ

ਹਿੰਸਾ  -  ਅਹਿੰਸਾ

ਸਥਿਰ  -  ਅਸਥਿਰ

Opposite Words in Punjabi , Virodhi Shabad List in PunjabiVirodhi Shabad in Punjabi. List of Opposite Words in Punjabi.

Post a Comment

1 Comments